Share

valutaZanimanje običnog građanina i iskusnog trgovca valutama  šta je to valuta i koje su njene osnovne karakteristike je jednako. Za masu ljudi koji kronično pate od neznanja suštinske razlike između devize i valute, nije mnogo bitno ono što ustvari predstavlja najvažniji segment u razumijevanju ova dva pojma. Naime, valuta u preksi se prepoznaje po dva segmenta, kao krentna valuta i egzotična valuta. Kurentne valute nalaze u svakodnevnom opticaju u određenoj zemlji (valute te zemlje), banke ih otkupljuju od komintenata i istovremeno isplaćuju njihovu protuvrijednost u domaćem novcu. Egzotične valute su praktično tzv. “Nepoznate valute jer se ne zna točno njihov tečaj ili nije poznato jesu li u optjecaju, tako da se one obračunavaju tek nakon njihove naplate, a ne prilikom primanja od komintenata. Prema tome, valuta nije isto što i deviza, jer devize predstavljaju sva kratkoročna potraživanja prema inozemstvu u stranoj valuti. U stručnoj terminologiji se jednostavno može reći da devize predstavljaju širi pojam jer obuhvaćaju i efektivne valute, odnosno gotov novac, pa čak i zlato.

Pojam valuta datira još iz doba starog Bliskog Istoka i srednjeg vijeka kada se njima trgovalo nakon razvoja međunarodnih trgovačkih odnosa toga doba. Naime, pojava novčanica prenosivih na treća lica je omogućilo potrebnu fleksibilnost i rast u poslovima razmjene valuta, što je kroz svoj daljnji razvitak kulminiralo u razdoblju dvadesetog stoljeća uspostavljanjem modernog valutnog tržišta koje je prepoznatljivo po razdobljima povećane volatilnosti i relativne stabilnosti. Dalje, slijedom događaja na planu razvoja moderne tehnologije i informatike, suvremena komunikacija je doprinijela neslućenim razmjerima napretka i usavršavanja valutnog tržišta. Današnje globalno financijsko tržište valuta ili Forex Market predstavlja najveće necentralizovano tržište. Na Forex Market-u se trguje valutama i valutnim parovima što je postalo jedno od vodećeh poslova u svijetu zahvaljujući visokom stupnju profitabilnosti. Ono što je jedan od preduvjeta za funkcioniranje ovakvog tržišta je neophodna likvidnost valuta i free-floating sustav, odnosno, da svaka valuta ima slobodno plutajuće kretanje na tržištu, a prema zakonima tog tržišta.

Da bi jedna valuta bila interesantna za tgovanje ona mora posjedovati određena svojstva, a prema tim svojstvima i svojim osobinama svaka valuta se kategorizirati u određenu skupinu valuta. Tako se prepoznaju najviše zastupljene valute u trgovanju na Forex Market-u poput američkog dolara, japanskog jena, eura, britanske funte, švicarskog franka i kanadskog dolara. Navedene valute su poznate kao glavne valute, a prema obrazovanju valutnih parova koji su instrumenti trgovanja sve valute se svrstavaju u tri skupine – osnovne, brojene i tzv. cross currencies.

Osnovna valuta je prva valuta u valutnom paru i ona pokazuje koliko zapravo osnovna valuta vrijedi u odnosu prema drugoj valuti. Na Forex market-u američki dolar je “glavna” valuta, ali sa izuzecima kada su u pitanju britanska funta, euro, australski i novozelandski dolar, odnosno, u tim valutnim parovima američki dolar je druga, brojna valuta. Inače, brojna ili druga valuta u bilo kojem valutnom paru se često naziva i pips valuta jer se njome izražava sav nerealizirani dobitak ili gubitak do okončanja trgovinske transakcije. Pri tom je pips najmanja jedinica cijene za bilo koju valutu. Valutni parovi se uglavnom izražavanju sa pet znamenki tj.. četiri značajne decimale gdje je jedan pis jednak najmanjoj promjeni u pravo u četvrtoj decimali (0.0001). Značajni izuzetak ima valuta japanski jen u valutnom paru USD / JPY gdje je ovaj odnos izražen u dvije decimale. Cross-currencies predstavlja valutne parove u kojima nije prisutan američki dolar. Ova grupa valutnih parova je izložena većoj promjeni cijena obzirom na složenost njihove kombinacije, a postoje i podgupe poput JPY-currencies gdje spadaju EUR / JPY, GBP / JPY, USD / JPY i sl.. Inače, formiranje valutnih parova vrši se na temelju karakteristika i osnovnih osobina koje ima jedna, određena valuta.

Share
Share

svicarski franakSlužbena valuta Švicarske je Swiss franak ili švicarski franak. Službeno ime ove parlamentarne zajednice je Confederatio Helvetica franak prema kome je švicarski franak dobio oznaku CHF. Latinski naziv je usvojen iz praktičnog razloga, obzirom da je poznato da je u Švicarskoj na snazi ​​uporaba četiri službena jezika: njemački, talijanski, francuski i romans. Švicarski franak vrijedi za vrlo specifičnu valutu iz vise razloga. Između ostalih važnih osobina jedna od važnih činjenica je da on ne pripada ni Europskoj monetarnoj uniji, a ni skupini G-7 (SAD, Francuska, Njemačka, Italija, Velika Britanija, Japan i Kanada) iako ima epitet glavne europske valute. Druga važna osobina koju ima švicarski franak sigurno jeste značaj švicarskog financijskog sektora iako je švicarska privreda relativno mala, a to je ujedno razlog da se švicarski franak svrstao u red glavnih svjetskih valuta, gdje spadaju: USD, EUR, GBP, JPY, CAD i CHF . Inače, švacarska ima vrlo bliske gospodarske odnose s Njemačkom i Euro zonom što se uglavnom ogleda u ponašanju dvije valute. Euro i švicarski franak imaju vrlo slične osobine i ponašanje na globalnom financijskom tržištu, s tim da povećana potražnja za švicarskim frankom često pravi velike oscilacije na tržištu.

Od 2000. godine, a nakon uvođenja nove monete Europske unije i promjena na polju svjetske financijske politike, švicarski franak je značajno promijenio svoje karakteristike, a posebno u svom odnosu prema zlatu i zlatnim rezervama. Naime, poznato je da je dugi niz godina prošlog stoljeća švicarski franak važio za jednu od najsigurnijih valuta u svijetu, a sve zbog svoje konvertibilnosti u zlatnim rezervama. Međutim, švajcarka Franak tradicionalno ima veoma vitalnu vezu sa zlatom tako da se procjenjuje da švicarska centalna banka drži u zlatnim rezervama oko 30 posto active svoje valute. Novonastale prilike koje su posljedica zakonskih i drugih promjena globalnog financijskog sektrora doprinijele su da švicarska središnja banka u značajnoj mjeri proda svoje zlatne reserve (čak oko 50 posto od ukupne količine) čime je prestala i njena obveza da otkupljuje novčanice zlatom. Ukidanje zlatnog pariteta švicarskog franka praktično je zlato postalo normalna, tržišno upotrebljiva imovina za švicarsku središnju banku. Za trgovanje na međunarodnom financijskom tržištu ovo je jedna od najbitnijih karakteristika koju je poprimio švicarski franak, odnosno da je prestalo njegovo ograničenje i uska orijentacija na zlato. Dakle, u novoj eri koja je donijela nove odnose u svjetskoj ekonomiji i globalnom financijskom sektoru primjetan je veliki utjecaj eura na švicarski franak, što treba imati posebnu važnost pri donošenju investicijskih odlu svakog trgovca na forex-u. Sve to proizlazi iz jednostavne činjenice koja govori o uskoj povezanosti švicarske privrede i gospodarstva vodećih zemalja Euro zone. Druga važna valuta za švicarski franak dolar koji zajedno s eurom ima značajan utjecaj sa stajališta vaganog indeksa valuta. Shodno tim odnosima, trgovanje na forex-u dobiva još jednu veoma značajnu prednost, a to je korisnost karakterističnih alternativnih strategija na temelju ponašanja švicarskog franka. Forex trgovcima je na raspolaganju upotreba hedge pozicija na valutnim parovima USD / CHF i EUR / USD. Osim toga, trgovcima na forex-u koji preferiraju stil “carry trade” ovu valutu mogu koristiti kao alternative, što je posljedica konstantne niske kamatne stope koju ima švicarski franak.

Share