Valuta

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi
Share

valutaZanimanje običnog građanina i iskusnog trgovca valutama  šta je to valuta i koje su njene osnovne karakteristike je jednako. Za masu ljudi koji kronično pate od neznanja suštinske razlike između devize i valute, nije mnogo bitno ono što ustvari predstavlja najvažniji segment u razumijevanju ova dva pojma. Naime, valuta u preksi se prepoznaje po dva segmenta, kao krentna valuta i egzotična valuta. Kurentne valute nalaze u svakodnevnom opticaju u određenoj zemlji (valute te zemlje), banke ih otkupljuju od komintenata i istovremeno isplaćuju njihovu protuvrijednost u domaćem novcu. Egzotične valute su praktično tzv. “Nepoznate valute jer se ne zna točno njihov tečaj ili nije poznato jesu li u optjecaju, tako da se one obračunavaju tek nakon njihove naplate, a ne prilikom primanja od komintenata. Prema tome, valuta nije isto što i deviza, jer devize predstavljaju sva kratkoročna potraživanja prema inozemstvu u stranoj valuti. U stručnoj terminologiji se jednostavno može reći da devize predstavljaju širi pojam jer obuhvaćaju i efektivne valute, odnosno gotov novac, pa čak i zlato.

Pojam valuta datira još iz doba starog Bliskog Istoka i srednjeg vijeka kada se njima trgovalo nakon razvoja međunarodnih trgovačkih odnosa toga doba. Naime, pojava novčanica prenosivih na treća lica je omogućilo potrebnu fleksibilnost i rast u poslovima razmjene valuta, što je kroz svoj daljnji razvitak kulminiralo u razdoblju dvadesetog stoljeća uspostavljanjem modernog valutnog tržišta koje je prepoznatljivo po razdobljima povećane volatilnosti i relativne stabilnosti. Dalje, slijedom događaja na planu razvoja moderne tehnologije i informatike, suvremena komunikacija je doprinijela neslućenim razmjerima napretka i usavršavanja valutnog tržišta. Današnje globalno financijsko tržište valuta ili Forex Market predstavlja najveće necentralizovano tržište. Na Forex Market-u se trguje valutama i valutnim parovima što je postalo jedno od vodećeh poslova u svijetu zahvaljujući visokom stupnju profitabilnosti. Ono što je jedan od preduvjeta za funkcioniranje ovakvog tržišta je neophodna likvidnost valuta i free-floating sustav, odnosno, da svaka valuta ima slobodno plutajuće kretanje na tržištu, a prema zakonima tog tržišta.

Da bi jedna valuta bila interesantna za tgovanje ona mora posjedovati određena svojstva, a prema tim svojstvima i svojim osobinama svaka valuta se kategorizirati u određenu skupinu valuta. Tako se prepoznaju najviše zastupljene valute u trgovanju na Forex Market-u poput američkog dolara, japanskog jena, eura, britanske funte, švicarskog franka i kanadskog dolara. Navedene valute su poznate kao glavne valute, a prema obrazovanju valutnih parova koji su instrumenti trgovanja sve valute se svrstavaju u tri skupine – osnovne, brojene i tzv. cross currencies.

Osnovna valuta je prva valuta u valutnom paru i ona pokazuje koliko zapravo osnovna valuta vrijedi u odnosu prema drugoj valuti. Na Forex market-u američki dolar je “glavna” valuta, ali sa izuzecima kada su u pitanju britanska funta, euro, australski i novozelandski dolar, odnosno, u tim valutnim parovima američki dolar je druga, brojna valuta. Inače, brojna ili druga valuta u bilo kojem valutnom paru se često naziva i pips valuta jer se njome izražava sav nerealizirani dobitak ili gubitak do okončanja trgovinske transakcije. Pri tom je pips najmanja jedinica cijene za bilo koju valutu. Valutni parovi se uglavnom izražavanju sa pet znamenki tj.. četiri značajne decimale gdje je jedan pis jednak najmanjoj promjeni u pravo u četvrtoj decimali (0.0001). Značajni izuzetak ima valuta japanski jen u valutnom paru USD / JPY gdje je ovaj odnos izražen u dvije decimale. Cross-currencies predstavlja valutne parove u kojima nije prisutan američki dolar. Ova grupa valutnih parova je izložena većoj promjeni cijena obzirom na složenost njihove kombinacije, a postoje i podgupe poput JPY-currencies gdje spadaju EUR / JPY, GBP / JPY, USD / JPY i sl.. Inače, formiranje valutnih parova vrši se na temelju karakteristika i osnovnih osobina koje ima jedna, određena valuta.

Share

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *