Investicijski fondovi

Share

investicijski fondoviKategorija investicijski fondovi postala je vrlo aktualna donošenjem Zakona o investicijskim fondovima, što je stvorilo kreiranja pozitivnog ozračja za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u akivnosti na tržištu vrijednosnih papira. Njihovim nastajanjem u većoj razmjeri izmijenila se slika na domaćem tržištu kapitala, au korist sve većeg broja najšireg sloja stanovništva koji je dobio priliku ostvarivanja beneficija vrhunske kvalitete i pod najboljim uvjetima. Drugim riječima, investicijski fondovi predstavljaju svojevrstan fenomen modernih financija s brojnim kvlitativnim osobinama koje ujedno utječu na poboljšanje u sektoru razvoja dioničarstva. Napredak u kvalitetivnom smislu se ogleda u postojanju organiziranog načina funkcioniranja i poslovanja profesionalnih timova koji svojim angažiranjem prema klijentima i okruženju ostvaruju utjecaj širokog spektra na ukupna dešavanja na tržištu kapitala. Može se sigurno reći i da je pojačan intenzitet razvoja dioničarstva rezultat značajnog angažovanja predstavnika financijskih institucija iz različitih područja kao što su mirovinski i investicijski fondovi, fondovi osiguranja i slično.

Investicioni fondovi kao institucionalni oblici raspolažu kadrovima koji doprinose da cjelokupno financijsko okruženje uživa efekte rezultata koji proizlaze iz proizvoda financijske ekspertize s elementima dobre upravljačke prakse. Značaj institucionalnih investitora u svim zemljama je prisutan, posebno u kolektivnom investiranju u vrijednosne papire ili investicijskim fondovima. Investicijski fondovi mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa. Otvoreni investicijski fondovi ili zajednički fondovi pružaju mogućnosti investitorima da kupuju investicije po unaprijed određenim datumima i po cijeni koja predstavlja neto vrijednost imovine fonda. Zatvoreni investicijski fondovi funkcioniraju po principu gdje investicija ostaje do određenog datuma bez mogućnosti otkupa od strane investitora prije utvrđenog datuma. Zajednički investicijski fondovi su organizirani kao korporacija i imaju svoje službenike i rukovodeće radnike (menadžere, direktore) tako da funkcioniraju poput svih drugih kompanija. Međutim, osnovna razlika između investicijskih fondova i gospodarskih tvrtka je sustav eksternog upravljanja. Tvrtke koje upravljaju investicijskim fondovima (menadžeri fondova) zauzimaju posebno mjesto jer predstavljaju pokretačku i upravljačku snagu koja na kreativan način doprinosi učinkovitosti, sigurnosti i popularnosti investicijskih fondova, a zahvaljujući ostvarenju reprezentativnih rezultata.

Investicijski fondovi mogu imati aktivno ili pasivno upravljanje obzirom na strategiju kojom se rukovodi njihovo poslovanje. Pri tom je aktivni pristup daleko zahtjevniji iz razloga što menadžeri realiziraju utvrđeni cilj na temelju strategije maksimiziranja rasta visokih prihoda, a prema ukupnoj analizi tržišta. Sa druge strane, pasivan način predstavlja jednostavno repliciranje i praćenje pokazatelja kteranja cijena vrijednosnih papira, bilo da je riječ o određenom segmentu ili cjelokupnom tržištu. Međuti, ono što je od najveće važnosti za investitore je da se menadžeri i fondovi pridržavaju službeno objavljene strategije.

U svijetu ima više tisuća investicijskih fondova koji se mađusobno razlikuju po mnogobrojnim kriterijima kao što su strategije ulaganja investicija, vrstama vrijednosnih vrenosti u koje ulažu kapital, strukturi portfelja i slično. Investicioni fondovi se formiraju i prema geografskoj i sektorskoj opredijeljenosti. Tako imamo prepoznatljive fondove koji investiraju u okviru nacionalnih i regionalnih granica, kao i sa širom orijentacijom na globalnoj razini. Ako je u pitanju investiranje po industrijskim granama (sektorima) onda su to specijalizirani, odnosno o sektorski orijentirani investicijski fondovi.

Ukoliko Vas poslije ovog teksta interesira da li i cijena srebra utječe na našu ekonomiju, pogledajte ovdje.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *