Dodatni posao

Share

dodatni posaoKriza svjetskih ekonomija je značajno doprinijela smanjenju bruto nacionalnog dohotka, tako da je dodatni posao je posatao sve češća pojava današnjice. Inflatorni faktori i stalno povećanje cijena osnovnih životnih namirnica primorali su dobar dio stanovništva da potraži dodatni posao. Tako imamo činjenicu da dodatni posao više nije rijetka pojava, već svakodnevna pojava za rješavanje egzistencijalnih problema, kao i sastavni dio svakodnevnog života. Činjenica je da veliki broj poslova više ne osigurava pristojna mjesečna primanja, odnosno nude nedovoljne zarade za pristojan život, ali i poslovi koji primarno osiguravaju zadovoljenje elementarne egzistencije pojedinca i obitelji, nisu dovoljno profitabilni u smislu potreba sekundarnog tipa. Ovdje se misli na sve potrebe i neophodne aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenti društva i čovjeka kao osnovnog nositelja društvenog života (putovanja, godišnji i tjedni odmor i dr.).. Vrlo često, dodatni posao koji bi trebalo doprinijeti kvaliteti života ljudi, degradira samu poziciju onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono u dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Vrijeme potrebno za odmor i revitalizaciju koje se upotrebljava za dodatni posao izravno utječe na smanjenje kvalitete života radnika i društva u cjelini.

Dodatni posao koji će se obavljati prema afinitetu i sposobnosti pojedinaca ovisi i od ponude istih, odnosno pronalaženja mogućnosti za dodatni posao. Međutim, ono što dodatni posao treba ispuniti u kvalitativnom smislu su određeni uvjeti koji istovremeno osiguravaju smisao i opravdanost rada. Takvi uvjeti se sastoje u sljedećem: mogućnost dobre organizacije rada i radnog vremena koja za rezultat donosi razmjeran odnos između kvalitete i kvaniteta obavljanog posla, a da pri tom, radno vrijeme ne bi trebalo biti duže od četiri sata za dodatni posao, kako bi se osiguralo zadano vrijeme za odmor i revitalizaciju, kao i mogućnost pristojne i adekvatne zarade koja bi stimulativno djelovala obzirom na dopunsku radnu aktivnost u angažiranju da bi se obavio dodatni posao.

Navedeni preduvjeti bi trebala prate svaki dodatni posao ali je u praksi malo teže njihovo ispunjenje u potpunosti, iako oni predstavljaju neodvojive kopmponente upošljavanja. Najveći problem predstavlja organizacija u obavljanju posla, a posebno u vidu problema usklađivanja radnog vremena prema rasporedu rada iz redovitog zanimanja. Rijetki su slučajevi gdje se dodatni posao može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, u terminima koji se individualno mogu rasporediti prema vlastitim dnevnim obvezama i potrebama ili prema vlastitim željama. Osim toga, dodatni posao bi trebao neizostavno osigurati adekvatnu zaradu ili bar pristojan prihod dostojan žrtvi dopunskog angažiranja na račun slobodnog vremena, što je vrlo rijetka pojava u moru zanimanja koja se svakodnevno nude. Dodatni posao iz domene suvremenog poslovanja prepoznaje forex trgovanje kao biznis koji ispunjava sve prethodno navedene uvjete. Forex Trading pruža mogućnost organizacije rada kao dodatni posao, a prema vlastitom dnevnom raspoloživom vremenu (forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u tjednu), U sklopu navedenog važna je i fleksibilna duljina vremenskog intervala potrebnog za trgovanje, koja isključivo ovisi o vrsti trgovca i njegovih poslovnih afiniteta, za valjano obavljanje trgovinske transakcije. Kao najvažnije treba istaknuti mogućnost dobre zarade kakvom se može pohvaliti malo koji dodatni posao.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *