Author Archives: markomaksimovic

Lako do novca

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

lako do novcaNajpopularniji poslovi putem kojih se dolazi lako do novca su on-line casina, razna sudjelovanja u nagradnim igrama posredstvom medija, ali i mnogobrojne vrste angažmana u internet sektoru. Forex Market, odnosno trgovanje na forex tržištu je jedan od investicijskih načina koji također predstavlja mogućnost kako da se dođe lako do novca. Međutim, postoje očite razlike između navedenih mogućnosti, koje se pružaju zahvaljujući internet tehnologije. Jasno je da igre na sreću po svojoj vokaciji izazivaju euforiju upravo u činjenici da se na jednostavan način dolazi lako do novca, ali po prirodi svog kvalitativnog karaktera, hazard spada u aspekt zabave. Sa druge strane, organizatorima i priređivačima igara na sreću to predstavlja poslovni izazov poput svih ostalih i ne može se govotiri o tzv. “Lakom novcu”, ma kako to naizgled bilo privlačno. Također, ukoliko se pristupi kvalitativnoj analizi mogućnostima da se dođe lako do novca u Forex trgovanju, uviđa se da je u pitanju ozbiljan biznis. Forex trgovanje predstavlja svojevrstan način investicijskog ulaganja, koje pruža ogromnu mogućnost za zaradu tj.. put kojim se dolazi relativno lako do novca. Istina je da je brzina ostvarenja profita zajednički nazivnik navedenih mogućnosti, ali treba primijetiti da ona se ogleda u brzom i efikasnom protoku informacija relevantnih za ostvarenje zarade, bilo da je u pitanju odigravanje dobitnog uloga u realnom vremenu i pod realnim okolnostima ili ulazak / izlazak iz pozicije forex trejda koji se odvija u nekoliko dijelova sekunde po nalogu klijenta. Međutim, kvalitativna razlika se ogleda u načinu ostvarenja profita što se suštinski manifestira kroz sagledavanje temeljnih čimbenika koji aktivno sudjeluju u obrazovanju profita, odnosno izazova koji se zove – lako do novca. Kod on-line kasina sreća i vještina odigravanja su presudni faktori, au forex trgovanju je to detaljna analiza zasnovana na permanentnoj edukaciji i učinkovitom informiranju. Kao primjer nameće se činjenica da su klijenti on-line kasina igrači prepušteni sami sebi, a forex trejderi imaju sveukupnu pomoć i posredovanje forex brokera u poslovanju. Prema tome, lako do novca na Forex-u podrazumijeva profesionalnu podršku forex brokera koji opsluži svoje klijente, a istodobno pružaju punu potporu koja se sastoji u sačinjavanju dnevnih i drugih analiza kao pomoć pri trgovanju, organiziranju permanentne edukacije, investicijsko savjetovanje i još mnogo toga. Štoviše, timovi podrške su licencirani investitori-analitičari i kao osobe zaposlene u brokerskim kućama aktivno sudjeluju u ostvarenju poslovanja koje se može okarakterizirati kao poslovanje – lako do novca. Na našim prostorima, kao najpoznatiji Fortrade je forex broker koji najviše polaže na kvalitativnoj podršci svojim klijentima jer gaji razvojnu poslovnu politiku s naglaskom na važnost očuvanja integriteta. Sa ovakvim komplesknim pristupom u pružanju podrške klijentima omogućena je potpuna konformnosti u radu tako da trgovanje na forex-u zaista postaje način da se dođe lako do novca.

Share

Kako najlakše zaraditi novac

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

kako najlakse zaraditi novacKada se pitamo kako najlakše zaraditi novac uglavnom ne mislimo na mjesečna primanja na poslu iz redovnog zanimanja. Ali i kada se desi da ostanemo bez posla, što danas i nije rijetkost, opet je problem kako najlakše zaraditi novac. U svakom slučaju, kako najlakše zaraditi novac je pitanje koje zahtijeva neka alternativna rješenja. Postoji više načina da se ovakav problem riješi, ali je malo onih koji mogu osigurati i dobaru zaradu i lak način, odnosno posao koji ćemo raditi sa zadovoljstvom. To podrazumijeva da radimo u struci, u okruženju koje nam prija i tome slično. Međutim, ako je prioritet problema kako najlakše zaraditi novac, manje se pozornosti posvećije uvjetima rada, pa se vrlo često pristaje na radno vrijeme koje je dulje od zakonom predviđenog, na noćni rad i rad po smjenama, vrlo često i rad na poslovima neadekvatnim profilu zaposlenika i druge uvjete koji u zbroju dovode do raznih anomalija društvenog života ljudi.
Međutim, ako se pitanje – kako najlakše zaraditi novac postavlja misleći prvenstveno na zaradu veće svote novca, koja ujedno osigurava financijsku i gospodarsku neovisnost kao temelj očuvanja profesionalnog i osobnog integriteta, u tom slučaju rješavanje problema nezaposlenosti, a ujedno i osiguravanje mogućnosti za pristojnu zaradu novca može se postići samo u uvjetima suvremenog načina poslovanja. Suvremeno poslovanje kao sinonim podrazumijeva najsuvremenije programe u sustavu rada, a jedan od takvih poslova je zasigurno Forex biznis, koji se svrastava u visoko profitabilne poslove svjetskog ranga. Međutim, profitabilnost nije jedini motiv investiranja na Forex tržištu, već su i ostali poslovni motivi upravo sadržani u odličnim uvjetima za rad, visokoprofesionalnom poslovnom okruženju i drugim kopmonentama koje se pordazumevaju u suvremenim svjetskim trendovima. Forex biznis je trgovanje na svjetskom financijskom tržištu, a trguje se valutama i ostalim investicijskim instrumentima (dionice svjetskih kompanija, plamenita metali, nafta i dr..) Što osigurava od pristojnih profita do velikih količina novca. Mogućnost zarade velikih suma novca u relativno kratkom vremenskom razdoblju, što zavisi od afiniteta i znanja trejdera, svakako je dobar primjer za pronalaženje adekvatnog posla koji bi ujedno riješio problem – kako najlakše zaraditi novac. Da bi se započeo forex biznis potrebno je odabrati forex broker i uz potporu profesionalnog tima otpočeti sa investiranjem. Forex broker, pored administrativnih, komunikacijskih i sličnih usluga pruža kompleksnu savjetodavnu ulogu (licencirani analitičari i stručni suradnici iz područja investicijskog ulaganja), zatim organizira razne edukativne programe (seminari i Webinari), kao i sve druge potrebne konzultacije koje bi bile od pomoći u dilemi kako najlakše zaraditi novac. Osim toga, za investitore koji nemaju afiniteta prema forex trgovanju, ali bi svakako željeli sudjelovati u ovom profitabilnom biznisu, osiguravaju su posebni računi (manage accounts), koji su vrsta upravljanih računa i posredstvom tima profesionalaca daju dobre rezultate na zadatku – kako najlakše zaraditi novac. U oba navedena slučaja, na samostalnim račina ili posredstvom upravljanih računa, forex trgovanje je dobra prilika da se zaradi u svijetu investicija koji je svakako dobar sinonim za način – kako najlakše zaraditi novac.

Pogledajte još ideja kako zaraditi novac i koji dodatni poslovi Vam mogu obezbjediti solidne prihode.

Share

Internet zarada

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

interent zaradaS početka ovog stoljeća, internet zarada se promatra kao posljedica agresivnog napredaka tehničko-tehnoloških dostignića koja su donijela sa sobom značajne promjene u društvenom životu uopće. U tom procesu značajno mjesto je zauzela internet revolucija koja je u najvećoj mjeri izmijenila sliku na planu globalnog poslovnog sustava. Naime, brojni segmenti su posegli razgranavanje poslovnih pothvata uslijed pogodnosti koje je omogućila globalna mreža. Poput svih poslova osjetljivih na širenje komunikacijskih aplikacija vertikalnog i horizontalnog tipa funkcionalnosti, forex biznis zauzima značajno mjesto u svijetu financija.
Internet zarada je postala vrlo učestala pojava zahvaljujući velikoj popularizaciji on-line poslova u mnogim područjima kao šro su marketing i reklama, trgovina i uslige, kao i mnoštvo drugih. Zahvaljujući prednostima komunikacije na daljinu, brzine i distupnosti mnoštvu korisnih informacija postignuta je tehnološka prednost nad svim što podrazumijeva vremenske i prostorne prepreke u poslovanju i komunikaciji. Izgradili su se internet marketinški trendovi, moćne marketing strategije, upravljački procesi u domeni društvenih medija, dok je istovremeno internet zarada postala sve prisutnija kategorija u društvenom životu. Dobrim dijelom je to zasluga brzog integrišućeg procesa kojim se odlikuje inerent jer je poznata informacija da svakodnevno raste broj internet korisnika i konzumenata društvenih mreža tako da nije nikakvo iznenađenje da je i internet zarada save pristupačnija. Kao dobar primjer može poslužiti konstatacija da je naša zemlja treća u Europi po broju korisnika na Facebook-u, ali iu drugim korisničkim uslugama koje pruža internet. Pri tom, složeni internet poslovi koje prati dobra internet zarada pripadaju onim kategorijama poslova koji uključuju masovnost na globalnoj razini, odnosno, poslovi koju ne znaju za granice i vremenske prepreke (u svim vremenskim zonama pod jednakim uvjetima bez razlike u okolnostima). Upravo takav je forex-biznis čiji je napredak usko povezan sa razvojem interneta kao i širok spektar mogućnosti njegove primjene. Sa druge strane, internet zarada dobiva svoj epilog u forex biznisu kao jednom od najprofitabilnijih internet poslova. Ova neraskidiva povezanost forex trgovanja i interneta, dobar je primjer savršenog spoja u sverama suvremenog poslovanja, posebno ako se zna da internet zarada ima i mnoge drue pojavne oblike koji se često stavljaju u isti kontekst sa forex tržištem. Radi se o internet casinima koji predstavljaju oličenje brze i lake zarade, internet zarada putem igara na sreću, dok je forex biznis sasvim drugačija priča. Na Forex Marketu se trguje najatraktivnijim investicijskim instrumentima poput zlata i nafte, akcijama najvećih svjetskih kompanija i sl.. što pruža modućnost zarade velike količine novca. Internet zarada koja u osnovi ima koncept temeljne analize i proizvod je rada stručnjaka iz određenog područja poslovanja, naravno da nema nikakve veze sa lakom i brzom zaradom, poput internet igara na sreću. Forex biznisom se bave profesionalni trgovci, financijski stručnjaci ali i svi oni kojima internet predstavlja svakodnevni način komunikacije u poslu. Naime, Forex je postao dostupan ogromnom broju korisnika interneta, ali se trejderi mogu nazvati samo oni koji investiraju donoseći svije odluke zasnovane na znanstvenom principu. To podrazumijeva neophodnu edukaciju, pripremu za bavljenje investitorskim poslovima, kao i poznavanje određenih vještina u radu. Posredstvom forex brokera, komunikacija i konzultacije sa licenciranim investicijskim savjetnicima i pravilnim odabirom financijskih instrumenata, može se na duže staze razviti ozbiljan forex biznis i vrlo pristojna internet zarada.

Pogledajte dodatne poslovne ideje i kako zaraditi novac.

Share

Biznis ideje

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

biznis idejeBiznis ideje se mogu tumačiti kao poslovne ideje tj.. prilika za vlastiti posao. Međutim, poduzetničku ideju treba razlikovati od poslovne prilike, jer svaka poduzetnička ideja nije istovremeno i poslovna prilika. Biznis ideje u vidu poduzetničke ideje mogu se pronaći na raznim mjestima, oblicima i medijima, a ideje kao takve mogu proizaći iz svakodnevnog života, počevši od obitelji, prijatelja, drugih poduzetnika, časopisa, reklama ili oglasa, poslovne literature, poslovnih vodiča, interneta ili kao rezultat posjete nekom poslovnom ili gospodarskom sajmu. Shodno navedenom, biznis ideje predstavljaju modificiranje vlastitog načina razmišljanja o tome kakve se poslovne mogućnosti nude i koliko su ostvarive. Možemo zaključiti da su izvori ideja beskonačni, odnosno da su poslovne ideje jedno neiscrpno polje ljudske kreativnosti. Međutim, na putu do svoje realizacije i tržišne verifikacije, biznis ideje prolaze kroz složene procese i ocjene sa stanovištva mnoštva tržišnih, tehničko-tehnoloških, organizaciono – kadrovskih, financijskih i bitnih relevantnih ograničavajućih i poticajnih, unutarnjih i vanjskih faktora. Iz tih i sličnih razloga se smatra da biznis ideje mogu dobiti epitet poslovne prilike tek kada njihovo poslovno raščlanjenje postane argumentovano i afirmativno, tako da eventualna realizacija bude profitabilna. Sa druge strane, poslovna prilika je poduzetnička ideja s početnim visokim stupnjem profitne verifikacije.

Vizije o tome kako iskoristiti biznis ideje za pokretanje vlastitog posla još uvijek nije dovoljno za stvarno djelovanje, sve dok se ne riješi dilema da li će određeni posao biti uspješan iu kolikoj mjeri. Pokretanje i vođenje vlastitog posla zahtijeva vremena i truda, ali bez obzira na to mnogi su ljudi spremni konstruiraju razne biznis ideje. Ali, mnogi od njih često previđaju osnovne elemente koji su važni u procesu realizacije tih ideja. Štoviše, mnogi od njih smatrajući da su na pravom putu da ostvare svoje biznis ideje, čak su spremni posuditi potreban novac da bi otpočeli sa poslom. Često se odlučuju na hipotekarne i druge oblike kreditiranja, gotovo potpuno sigurni u valjanost neke svoje biznis ideje, dok pri tome olako prihvaćaju visoke kamate na pozajmljena financijska sredstva. Međutim, novac kao osiguranje uspjeha u pokretanju nekog posla, nije i jedini uvjet koji doprinosi uspješnosti. Još uvijek vreba mnoštvo nepoznanica koje lako mogu nanijeti štetu a da sve na prvi pogled izgleda potpuno savršeno. Kako bi se osigurala još bolja procjena i ocjena biznis ideje koja se nalazi u preduzetnikovoj glavi u obliku poslovne prilike, potrebno je sastaviti odgovarajući poslovni plan. Zato je dobra prilika u skupu biznis ideja koje se nude svakodnevno razmotriti investoranje na burzi novca i to na svjetskom financijskom tržištu. Ovo tim prije, jer se poslovanje otpočinje izborom nekog od pouzdanih Forex brokera (preporuka je Fortrade kao vodeći u našoj zemlji i regiji). Uloga Forex brokera u ovom načinu poslovanja, odnosno investiranja na tržištu novca, sastoji se u kompleksnoj i profesionalnoj podršci koja u najmanjem podrazumijeva edukativnu, savjetodavnu, tehničku i administrativnu podršku svim svojim klijentima. Praktično, trgovanje na Forex-u se odvija kao poslovanje u vlastitoj režiji i prema vlastitim mogućnostima, ali uz sveobuhvatan program pomoći od strane licenciranog brokera, tako da je vrlo jednostavan način da se otpočne sa radom. Budući da se svaki početnik nalazi pred velikim zadatkom kada se upušta u osnivanje vlastitog posla koje uglavnom obuhvaća registraciju poslovanja uz brojne administrativne i druge peripetije, u slučaju Forex investiranja situacija je daleko jednostavnija.

Osim toga, poslovanje na Forex-u je znatno jednostavnije, a posenban kuriozitet predstavlja smanjenje troškova poslovanja kojih gotovo da i nema ili su svedeni na najmanju moguću mjeru. Osim talenata i iskustva koje nije presudno, za početak poslovanja je također malo važno koliko novca možete uložiti (visina investicije nije ograničena), odnosno osigurati za početak poslovanja, koji alat ili opremu posjedujete (dovoljna je internet konekcija i kućno računalo), kao i to gdje želite raditi, koliko vremena i kada možete posvetiti svom poslu (sav posao se odvija u vlastitom domu i prema vlastitom rasporedu slobodnog vremena za trgovanje). Sve navedene prednosti Forex trgovanja na jednostavan način pokazuju da investiranje na globalnom financijskom tržištu spada u veoma privlačne biznis ideje.

Share

Valuta

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

valutaZanimanje običnog građanina i iskusnog trgovca valutama  šta je to valuta i koje su njene osnovne karakteristike je jednako. Za masu ljudi koji kronično pate od neznanja suštinske razlike između devize i valute, nije mnogo bitno ono što ustvari predstavlja najvažniji segment u razumijevanju ova dva pojma. Naime, valuta u preksi se prepoznaje po dva segmenta, kao krentna valuta i egzotična valuta. Kurentne valute nalaze u svakodnevnom opticaju u određenoj zemlji (valute te zemlje), banke ih otkupljuju od komintenata i istovremeno isplaćuju njihovu protuvrijednost u domaćem novcu. Egzotične valute su praktično tzv. “Nepoznate valute jer se ne zna točno njihov tečaj ili nije poznato jesu li u optjecaju, tako da se one obračunavaju tek nakon njihove naplate, a ne prilikom primanja od komintenata. Prema tome, valuta nije isto što i deviza, jer devize predstavljaju sva kratkoročna potraživanja prema inozemstvu u stranoj valuti. U stručnoj terminologiji se jednostavno može reći da devize predstavljaju širi pojam jer obuhvaćaju i efektivne valute, odnosno gotov novac, pa čak i zlato.

Pojam valuta datira još iz doba starog Bliskog Istoka i srednjeg vijeka kada se njima trgovalo nakon razvoja međunarodnih trgovačkih odnosa toga doba. Naime, pojava novčanica prenosivih na treća lica je omogućilo potrebnu fleksibilnost i rast u poslovima razmjene valuta, što je kroz svoj daljnji razvitak kulminiralo u razdoblju dvadesetog stoljeća uspostavljanjem modernog valutnog tržišta koje je prepoznatljivo po razdobljima povećane volatilnosti i relativne stabilnosti. Dalje, slijedom događaja na planu razvoja moderne tehnologije i informatike, suvremena komunikacija je doprinijela neslućenim razmjerima napretka i usavršavanja valutnog tržišta. Današnje globalno financijsko tržište valuta ili Forex Market predstavlja najveće necentralizovano tržište. Na Forex Market-u se trguje valutama i valutnim parovima što je postalo jedno od vodećeh poslova u svijetu zahvaljujući visokom stupnju profitabilnosti. Ono što je jedan od preduvjeta za funkcioniranje ovakvog tržišta je neophodna likvidnost valuta i free-floating sustav, odnosno, da svaka valuta ima slobodno plutajuće kretanje na tržištu, a prema zakonima tog tržišta.

Da bi jedna valuta bila interesantna za tgovanje ona mora posjedovati određena svojstva, a prema tim svojstvima i svojim osobinama svaka valuta se kategorizirati u određenu skupinu valuta. Tako se prepoznaju najviše zastupljene valute u trgovanju na Forex Market-u poput američkog dolara, japanskog jena, eura, britanske funte, švicarskog franka i kanadskog dolara. Navedene valute su poznate kao glavne valute, a prema obrazovanju valutnih parova koji su instrumenti trgovanja sve valute se svrstavaju u tri skupine – osnovne, brojene i tzv. cross currencies.

Osnovna valuta je prva valuta u valutnom paru i ona pokazuje koliko zapravo osnovna valuta vrijedi u odnosu prema drugoj valuti. Na Forex market-u američki dolar je “glavna” valuta, ali sa izuzecima kada su u pitanju britanska funta, euro, australski i novozelandski dolar, odnosno, u tim valutnim parovima američki dolar je druga, brojna valuta. Inače, brojna ili druga valuta u bilo kojem valutnom paru se često naziva i pips valuta jer se njome izražava sav nerealizirani dobitak ili gubitak do okončanja trgovinske transakcije. Pri tom je pips najmanja jedinica cijene za bilo koju valutu. Valutni parovi se uglavnom izražavanju sa pet znamenki tj.. četiri značajne decimale gdje je jedan pis jednak najmanjoj promjeni u pravo u četvrtoj decimali (0.0001). Značajni izuzetak ima valuta japanski jen u valutnom paru USD / JPY gdje je ovaj odnos izražen u dvije decimale. Cross-currencies predstavlja valutne parove u kojima nije prisutan američki dolar. Ova grupa valutnih parova je izložena većoj promjeni cijena obzirom na složenost njihove kombinacije, a postoje i podgupe poput JPY-currencies gdje spadaju EUR / JPY, GBP / JPY, USD / JPY i sl.. Inače, formiranje valutnih parova vrši se na temelju karakteristika i osnovnih osobina koje ima jedna, određena valuta.

Share

Svicarski franak (CHF)

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

svicarski franakSlužbena valuta Švicarske je Swiss franak ili švicarski franak. Službeno ime ove parlamentarne zajednice je Confederatio Helvetica franak prema kome je švicarski franak dobio oznaku CHF. Latinski naziv je usvojen iz praktičnog razloga, obzirom da je poznato da je u Švicarskoj na snazi ​​uporaba četiri službena jezika: njemački, talijanski, francuski i romans. Švicarski franak vrijedi za vrlo specifičnu valutu iz vise razloga. Između ostalih važnih osobina jedna od važnih činjenica je da on ne pripada ni Europskoj monetarnoj uniji, a ni skupini G-7 (SAD, Francuska, Njemačka, Italija, Velika Britanija, Japan i Kanada) iako ima epitet glavne europske valute. Druga važna osobina koju ima švicarski franak sigurno jeste značaj švicarskog financijskog sektora iako je švicarska privreda relativno mala, a to je ujedno razlog da se švicarski franak svrstao u red glavnih svjetskih valuta, gdje spadaju: USD, EUR, GBP, JPY, CAD i CHF . Inače, švacarska ima vrlo bliske gospodarske odnose s Njemačkom i Euro zonom što se uglavnom ogleda u ponašanju dvije valute. Euro i švicarski franak imaju vrlo slične osobine i ponašanje na globalnom financijskom tržištu, s tim da povećana potražnja za švicarskim frankom često pravi velike oscilacije na tržištu.

Od 2000. godine, a nakon uvođenja nove monete Europske unije i promjena na polju svjetske financijske politike, švicarski franak je značajno promijenio svoje karakteristike, a posebno u svom odnosu prema zlatu i zlatnim rezervama. Naime, poznato je da je dugi niz godina prošlog stoljeća švicarski franak važio za jednu od najsigurnijih valuta u svijetu, a sve zbog svoje konvertibilnosti u zlatnim rezervama. Međutim, švajcarka Franak tradicionalno ima veoma vitalnu vezu sa zlatom tako da se procjenjuje da švicarska centalna banka drži u zlatnim rezervama oko 30 posto active svoje valute. Novonastale prilike koje su posljedica zakonskih i drugih promjena globalnog financijskog sektrora doprinijele su da švicarska središnja banka u značajnoj mjeri proda svoje zlatne reserve (čak oko 50 posto od ukupne količine) čime je prestala i njena obveza da otkupljuje novčanice zlatom. Ukidanje zlatnog pariteta švicarskog franka praktično je zlato postalo normalna, tržišno upotrebljiva imovina za švicarsku središnju banku. Za trgovanje na međunarodnom financijskom tržištu ovo je jedna od najbitnijih karakteristika koju je poprimio švicarski franak, odnosno da je prestalo njegovo ograničenje i uska orijentacija na zlato. Dakle, u novoj eri koja je donijela nove odnose u svjetskoj ekonomiji i globalnom financijskom sektoru primjetan je veliki utjecaj eura na švicarski franak, što treba imati posebnu važnost pri donošenju investicijskih odlu svakog trgovca na forex-u. Sve to proizlazi iz jednostavne činjenice koja govori o uskoj povezanosti švicarske privrede i gospodarstva vodećih zemalja Euro zone. Druga važna valuta za švicarski franak dolar koji zajedno s eurom ima značajan utjecaj sa stajališta vaganog indeksa valuta. Shodno tim odnosima, trgovanje na forex-u dobiva još jednu veoma značajnu prednost, a to je korisnost karakterističnih alternativnih strategija na temelju ponašanja švicarskog franka. Forex trgovcima je na raspolaganju upotreba hedge pozicija na valutnim parovima USD / CHF i EUR / USD. Osim toga, trgovcima na forex-u koji preferiraju stil “carry trade” ovu valutu mogu koristiti kao alternative, što je posljedica konstantne niske kamatne stope koju ima švicarski franak.

Share

Ekonomija

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

ekonomijaEkonomija je riječ koja ima grčko porijeklo (oikos – kuća i nomos – zakon) i predstavlja disciplinu u području društvenih znanosti koja proučava kako društvo uprotrebljava ograničene resurse za proizvodnju određenih dobara i usluga te princip raspodjele u društvu. Prema navedenom, ekonomija počiva na dvjema važnim činjenicama, da su sva dobra kojima jedna zemlja raspolaže ograničenog karaktera, odnosno, da bez obzira koliko je ekonomija neke zemlje razvijena ona ne može beskonačno proizvoditi u dovoljnoj mjeri za potrebe svog stanovništva. Druga činjenica je prirodan nastavak i govori o tome da neklad između potreba stanovništvai i mogućnosti dobara iziskuje pronalaženje načina najučinkovitiji način proizvodnje i raspodjele dobara. Samim tim, učinkovitost je bitna karakteristika svake ekonomije bez obzira o kojoj je zemlji riječ. Dalje proizlaze temeljni principi ekonomije, koja se zapravo trudi da odgovori na tri ključna pitanja – šta, zašto / kako i za koga? Drugim riječima, ekonomija jedne zemlje postavlja zadatak društvu da jasno utvrdi koju robu treba proizvoditi, na koji način će proizvodnja biti najefikasnija i kako proizvedena dobra rasporedi. Ova pitanja kojima se svaka zemlja bavi predstavljaju centralni problem oko koga se bazira gospodarstvo društva u svijetu uopće.

Ekonomija promatrana kao znanost, u suštini se bavi analizom i produbljivanjem znanja iz oblasti ekonomskih zakonitosti i pojava u društvenoj proizvodnji. Svoj znanstveni princip ekonomija bazira na stanovištu analize odnosa proizvodnje, odnosno racionalnosti uporabe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba, na makro i mikro razinama. Ovaj aspect je u društvenim znanostima poznat pod nazivom Klasična ekonomska teorija. Inače, ekonomija se dijeli na mikroekonomiju i makroekonomiju prema svom predmetu proučavanja. Mikroekonomija (micro – mali, oikonomia – gospodarstvo) proučava pojedninačne privredne subjekte poput kućanstava i poduzeća i ima svoje podgrane izučavanja: marketing, menadžment, poslovnu organizaciju, računovodstvo, istraživanje tržišta i sl.. Makroekonomija (macros – veliki, oikonomia – gospodarstvo) proučava tzv. Ekonomske agregatne valičine, odnosno, proučava gospodarstvo jedne zemlje u cjelini. To podrazumijeva proučavanje sveobuhvatne mogućnosti ekonomije zemlje, a unutar toga i pojave kao što su inflacija, nezaposlenost, poslovni ciklusi i dr.. Sve ovo podrazumijeva model izučavanju i kada je riječ o svjetskoj ekonomiji u najopštijem makro smislu. Pored ovih općih klasifikacija ekonomije kao znanosti postoje mnoge druge srodne grane i podjele, a najvažnija među njima su svakako financije koje su tradicionalno ubrajane u ekonomsku discipline, ali se u savremnoj teoriji sve vise i praktično izučavaju kao zasebna disciplina iako usko vezana za ekonomiju.

Naravno, različita društva imaju različine ekonomske sustave, tako da svatko od njih na svoj način odgovara na ključna ekonomska pitanja. Prema tome se i društva svrstavaju u dvije osnovne kategorije: društva čija je ekonomija naredbodavna i društva sa tržišnom ekonomijom. Međutim, današnja ekonomska slika svijeta je uvjetovala ovakvu podjelu pa je sve više društvenih sustava i zemalja s tzv. mješovitom ekonomijom. Zagovornici tržišne akonomije koja podrazumijeva načelo uravnoteženosti između ponude i potražnje krajnji vid takve ekonomije vide u liberalnom društvu gdje je utjecaj državnog aparata sveden na minimum, a ujedno takvo shvaćanje doprinosti širenju globalizacije na polju svjetske ekonomske politike.

Ekonomija promatrana sa aspekta tržišta kapitala u suvremenim poslovnim tokovima, gdje svoju široku primjenu nalaze elektroničko poslovanje i internet tehnologija, predstavlja važan čimbenik globalizacije nacionalnih gospodarstava. Time se omogućuje investitorima iz cijelog svijeta da brzo i efikasno mijenjaju strukturu svog investicijskog portfelja, prvenstveno u investiranju u vrijednosne papire. Međutim, u praksi se pogršno koriste pojmovi vrijednosti papiri, odnosno vrijednosne papire, u istom smislu sa pojmom efekti, budući da su efekti jedna vrsta dugoročnih vrijednosnih papira. Učinci se javljaju u obliku prelijevanja dugoročnih novčanih fondova između krajnjih nositelja njihove ponude i potražnje, a ono se vrši preko dugoročnih vrijednosnih papira. Shodno tome, burza efekata pojavljuje kao institucionalizirano sučeljavanje ponude sa potražnjom efekata i to na točno određenom mjestu (zgrada burze) gdje vladaju temeljne karakteristike berze (precizna i stroga pravila ponašanja). Sve svjetske burze imaju isti cilj i način rada, ali ne i organizaciju. Obzirom da je tržište kapitala sastavni dio financijskog tržišta, važno je napomenuti podatak da, iako je tržište kapitala definirano kao sustavno i relativno izravno sučeljavanje nositelja ponude i potražnje dugoročnih novčanih fondova, utvrđeno je da se samo oko 1 / 3 tržišnog prometa obavi na burzi, a ostali postotak izvan burze.

Sudionici na globalnom financijskom tržištu, koje obuhvaća tržište kapitala su grupacije brokera i dilera u ulozi katalizatorkih nukleusa tržišta, ali i krajnjih učesnika i definitivnih nositelja ponude / potražnje dugoročnih novčanih fondova u formi efekata. Primjenom najsuvremenije informatičke tehnologije i razvojem financijskog tržišta omogućeno je investiranje na Forex Market-u kao necentralizovanom tržištu velikim investicijskim fondovima, ali i trejderima individualcima. Posredstvom forex brokera i za tzv. “Male igrače” postala je realnost sudjelovanja na globalnom financijskom tržištu, a samim tim i prisutnost u globalnim društvenim tokovima kakva je svjetska ekonomija.

Pogledajte koliki dio naše ekonomije čine investicijski fondovi.

Share

Cijena srebra

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (1 Comments)
Share

Srebro i cijena srebra sve više zaokupljuju našu pažnju uslijed svjetske ekonomske krize, kao i špakulacija na temu prevazilaženja poteškoća kao posljedica krize. To je najvećim dijelom zbog činjenice da srebro pripada grupi ne tako skupih plemenitih metala, a samim tim se više traži u kriznim vremenima. Shodno tome, sve više pažnje se usmjerava i ka tržišnim aspektima srebra kao plemenitih metala. Inače, cijena srebra igra veoma važnu ulogu na financijskom tržištu jer je evidentna ogromna primjena srebra u industriji, pravljenju nakita, kovanog novca, fotografije i sl..

cijena srebraSrebro se dobiva kao nusproizvod prilikom proizvodnje olova i bakra. Poznato je od davnih vremena i smatra se da datira od oko 3.000 prije Krista. Ime je dobilo po latinskoj riječi agretum što znači bijel ili sjajan pa je otuda simbol srebra kao kemijskog elementa Ag. Inače, srebro se opisuje kao bijeli metal visokog sjaja koji je rastezljiv i kovak. Poznato je da je srebro najbolji vodič topline i električne struje među svim metalima. Srebro je topljiv metal samo u oksidirajućim kiselinama, na zraku ne oksidira samo vremenom može potamnjeti uslijed reakcije tragova sumporvodonika iz zraka u vidu nastajanja crnog sulfida. Srebro se u prirodi može naći u elementarnom obliku ili u obliku agrenita. U velikoj mjeri se koristi za posrebrivanje predmeta od manje plemenitih metala u izradi ogledala i fotografskih filmova. U izradi nakita srebro se koristi iu slitinama sa zlatom i bakrom. Inače, na tržištu se najviše srebra nudi iz rudarske proizvodnje, u postocima od oko 76 posto. Srebro se najviše koristi kao metal u industriji sa oko 50 posto od njegove ukupne upotrebe, dok se za izradu nakita koristi oko 18 posto, a za izradu fotografija oko 12 posto.

Kada je cijena srebra u pitanju važno je znati koji su najveći proizvođači srebra u svijetu, prema čemu se promatra i svjetska ponuda i potražnja srebra na tržištu. Največi proizvođač sreb u svijetu je svakako Peru, zatim slijede Meksiko, Kina, Australija, Čile, Poljska, Rusija, Amerika i Kanada. Prouzvodnje srebra u Peruu se kreće na godišnjoj razini preko 100 milijun unci. Možda je zgodno ovdje spomenuti da istražene rezerve našeg rudarsko topioničarkog basena Bor iznose preko 2.500.000 kilograma srebra. Inače, cijena srebra prema burzovnim analizama u proteklih dvadesetak godina bilježi veći skok. U tom razdoblju je zabilježena najniža cijena srebra 2001. godine i iznosila je 140 USD po kilogramu, da bi 2008. godine cijena srebra bila 480 USD po kilogramu s tendencijom daljnjeg rasta. Današnje stanje na svjetskim burzama pokazuje također izuzetno visoke cijene plemenitih metala, a Svjetska banka prognozira da će 2020. godine cijena srebra biti oko 300 USD po kilogramu ovog plemenitog metala. U svakom slučaju, burzovne analize i prognoze vodećih financijskih institucija u svijetu pokazuju veliko zanimanje investitora za ulaganje u plemenite metale, a prema mnogima zlato i srebro se često nazivaju i “sigurnim valutama” u terminologiji koja opisuje aktualna krizna događanja.

Glavni svjetski trgovinski centri za trgovinu plemenitim metalima su London, New York i Zurich. Zlatom i srebrom se trguje vanberzansko (OTC-over the counter), a likvidnost na tržištu plemenitih metala u najčešćem slučaju velika kada se preklapa vrijeme trgovanja u Evropi i Njujorku. Cijena srebra i cijena zlata mogu imati manje izraženu likvidnost po zatvaranju tržišta u Njujorku kao jednom od najznačajnijih u svijetu. Investitori ulažu u zlato i srebro iz više razloga, a jedan od najvažnijih je upravo likvidnost ovih tržišta, gdje koristeći indikatore fundamentalne i tehničke analize utvrđuju elemente za donešenje svojih odluka. Cijena srebra je izražena u vidu valutnog para sa oznakom XAG / USD što praktično predstavlja odnos u kretanju cijene srebra u odnosu na dolar kao bojnik tj.. glavnu valutu. Spekulisanje s kretanjem cijena srebra se odvija posredstvom Forex platforme koju osiguravaju brokeri, a jedan od najpopularnijih u našem regionu je Fortrade. Dobar razlog za investiranje u srebro mnogi nalaze u činjenici da plemeniti metali mogu koristiti i kao sredstvo za upravljanje rizicima i zaštita od tržišne nestabilnosti, tako da srebro u vrijeme krize dobiva na popularnosti, posebice zahvaljujući pristupačnosti koju ima cijena srebra.

Trgovina srebrom preko interneta je samo mali dio, dok je zarada preko interneta puno općenitiji i sveobuhvatniji pojam. Pogledajte!

Share

Kladionica

Posted by markomaksimovic in Kako zaraditi - (0 Comments)
Share

Postavlja se pitanje koliko je kladionica dobar biznis i da li klađenje uopćte može biti biznis? Za priređivače klađenja svakako jeste, ali za one koji se klade stoje velike nedoumice. Obzirom da se igre na sreću često stavljaju u isti kontekst sa Forex trgovanjem usljed naizgled brojnih sličnosti, nije zgoreg napraviti kraću analizu kladionice kao popularnog društvenog fenomena. Sa druge strane, Forex Market kao globalna pojava dobiva sve više na značaju u društvu uopće zbog brojnih prednosti kao predstavnik suvrenmenog načina poslovanja, kako za brokerske kuće (primjer u našem regionu je Fortrade) tako iu tradere pojedince.

kladionicaZa one koji misle da na klađenju mogu zarađivati ​​veliki novac, prije nego što otpočnu sa klađenjem moraju razmisliti o tome koja je svrha kladionica ili što kladionica zapravo jeste. Moglo bi se zasigurno reći, već po klišeu, ​​istovjetno svim oblicima kocke, da kada bi svi oni koji odlaze u kladionicu dobivali, kladionica nebi ni postojala. O tome govore i relevantni podaci prema kojima se najbolje vidi isplativost kladionica kao organizitanog biznisa, odnosno koliko zarađuju vlasnici kladionica. Primjera radi, poznat je podatak da u našoj zemlji i zemljama u regiji ima više desetaka registriranih poduzeća koja se bave ovim unosnim poslom. Što više, ta poduzeća posluju s više tisuća svojih poslovnica (uplatna mjesta s nazivom “Kladionica”) koje imaju ukupan promet od više milijardi dinara na godišnjoj razini. Za sve one koji još uvijek olako vjeruju da je uplata listića od samo par odabranih parova za relativno vrlo male svote novca po uplatnoj kombinaciji, vrlo povoljna prilika za dobitak sa višestrukom zaradom, sljedeći podatak djeluje šokantno. Naime, analize su pokazale da uplate igrača u prosjeku mjesečno Inose prosječnu plaću u Hrvatskoj.

Kladionica označava uplatno mjesto u fizičkom smislu tog naziva, ali suštinski označava klađenje kao tzv. posebne igre na sreću. Inače, klađenje kao posebna igra na sreću podrazumijeva da se sudionik igre na način koji je određen pravilima igre, kladi na rezultate pojedinačnih ili skupnih natjecanja, određeni događaj u tijeku športskog natjecanja, uspjeh sudionika u zabavno-estradnim natjecanjima, uspjeh sudionika u izborima, rezultate konjičkih utrka i utrka pasa ili drugih životinja, kao i druge događaje. Pri klađenju na određenu odabranu kombinaciju visina dobitka se utvrđuje u trenutku uplate tiketa i kasnije nije moguće promijeniti je, osim u posebnim slučajevima koji su predviđeni po sistemu varijabli kvota. Sva odobrenja tog tipa i sličnog isključivo odobrava Uprava kladionice. Vlasnici kladionice, odnosno oni koji imaju pravo priređuju klađenja, mogu biti pravne osobe sa sjedištem na teritoriju Republike i registrirana su za obavljanje djelatnosti kocke i klađenja, a na temelju odobrenja nadležnih organa. Pored ispunjenja osnovnih uvjeta za odobrenje je potreban i osnivački kapital u dinarskoj protuvrijednosti od 150.000 eura i to na dan odobrenja, koji se upisuje u odgovarajući registar. Posebno je važno zbog osiguranja isplate dobitaka i naplate javnih prihoda da priređivač klađenja ima u banci namjenski tzv. depozit u iznosu od 3.000 eura po uplatnom mjestu (kladionica) u dinarskoj protuvrijednosti ili posjedovati odgovarajuću bankarsku garanciju na utvrđen iznos, au skladu sa prethodno pribavljenim odobrenjem. Postupak za dobivanje odobrenja obavlja se prema propisanoj proceduri nadležnog organa, a njemu prethodi uredno popunjen zahtjev koji svaka kladionica mora podnijeti. Ispunjenjem svih zadanih uvjeta uz deponiranje neophodnog depozita ostvaruje se pravo na priređivanje klađenja, odnosno, kladionica može otpočeti s radom, s tim da se osnovno odobrenje za rad najprije izdaje na tri godine uz mogućnost produžetka. Svaka kladionica, odnosno uplatno mjesto, plaća određenu naknadu za priređivanje igre, odnosno klađenje, a iznos se kreće u visini 5% na osnovicu koju čini ostvarena uplata. Inače, iznos naknade ne može biti manji od 500 eura u dinarskoj protuvrijednosti, naravno po uplatnom mjestu. Priređivač je po zakonu dužan voditi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno mjesto (kladionica) na temelju kojeg se utvrđuje visina naknade, a način za vođenje evidencije propisuje resorni ministar (u ovom slučaju to je ministar financija).

Svaka kladionica kao zasebno uplatno mjesto mora ispunjavati i informatičke uvjete prema propisu koji podrazumijevaju jedinstvenu ažuriranu bazu podataka. Osim toga, obaveza je da svako uplatno mjesto ima vidno istaknutu naljepnicu (podaci o priređivaču, lokaciji, serijski broj i rok važnosti) sa nazivom igraonice – Kladionica.

Kladionica mozda nekome i može osigurati neki dodatni prihod ali dodatni posao to definitivno hoće.

Share